HOME
ADMIN
EMAIL
กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ผลิตภัณฑ์
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลหน่วยงาน
About Us
บุคลากร
Personal
ข่าวสาร
News
แผน
Planning
รายงาน
Report
ระเบียบ
Rules
บริการประชาชน
Service
 
   
 
 
ผลิตภัณฑ์
 
 
OTOP บ้านโพธิ์ทอง  (จังหวัด ตาก)
 
 
 
รูปชุดก่อน
รูปชุดถัดไป
 
คลิกที่ภาพเพื่อขยาย
 
 
ชื่อผลิตภัณฑ์ : OTOP บ้านโพธิ์ทอง
 
คำโฆษณา :
 
ประเภท OTOP :
 
รายละเอียด : หมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว “แม่กาษา” จังหวัดตากบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 11 ตำบลแม่กาษาอำเภอแม่สอดจังหวัดตากบ้านโพธิ์ทอง สภาพพื้นที่เป็นที่ราบสลับภูเขาท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ปลูกพืชไร่-นา-สวนมีพื้นที่การเกษตร อัตลักษณ์ของชุมชนเป็นหมู่บ้านเกษตรกรรมที่มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจและสร้างรายได้ให้ชุมชน ประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิตของชุมชนที่น่าสนใจ วิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นลักษณะเครือญาติ การช่วยเหลือเกื้อกูลยังคงดำรงอยู่พร้อมกับประเพณีวัฒนธรรมของคนพื้นเมืองภาคเหนือการบริการท่องเที่ยวมีการบริหารจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนร่วมกับหน่วยงานภาครัฐในท้องถิ่นการคมนาคมที่สะดวก เดินทางปลอดภัย แหล่งท่องเที่ยว ได้แก่ 1.บ่อน้ำพุร้อนแม่กาษา2.น้ำตกแม่กาษา 3.ถ้ำแม่อุษา เป็นถ้ำบนภูเขาหินปูน เส้นทางเดินเป็นป่ารกครึ้ม มีทั้งป่าไผ่สลับกับป่าดิบเขา จำพวกสัก ตะเคียน ยาง ใช้เวลาเดินขึ้นเขาประมาณครึ่งชั่วโมง ก่อนถึงปากถ้ำ 200 เมตร จะพบต้นกระบากที่ใหญ่มากหลายคนโอบผลิตภัณฑ์ OTOP เด่นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่สำคัญได้แก่ ของที่ระลึกจากแหล่งท่องเที่ยวตำบลแม่กาษา,กระเป๋าถัก/สาน,ไข่เค็มน้ำแร่การเดินทาง จาก กทม. ถึงหมู่บ้านจากกรุงเทพมหานครถึงจังหวัดตาก ทางหลวงสายเอเซียหมายเลข 1 ระยะทางถึงสามแยกแม่สอด 426 ก.ม.เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 105 ระยะทาง 92 ก.ม. จาก แม่สอดเลี้ยวขวา กม.ที่ 13 ถึงบ้านโพธิ์ทองหมู่ที่ 11 ต.แม่กาษา ระยะทาง 8 กม.สิ่งอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวสามารถเดินทางเข้าหมู่บ้านได้สะดวกทั้งรถส่วนตัว รถประจำทาง หรือรถรับจ้าง มีสถานที่จอดรถ มีอารยสถาปัตย์รองรับทุกเพศวัย ผู้พิการ บริเวณแหล่งท่องเที่ยวมีห้องน้ำบริการ มีป้ายบอกทาง ป้ายเตือน มีร้านค้าให้บริการสินค้าที่จำเป็นติดต่อสอบถาม/สำรองบ้านพักโฮมสเตย์สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแม่สอด 055 – 532570 , นายประครอง ลังกาวงศ์ ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทอง โทร.085-7252336 , นางสาวพัชราภรณ์ ภาพเจริญ โทร. 099-2675297
 
ราคา : ติดต่อโดยตรง บาท
 
ผลิตโดย : OTOP บ้านโพธิ์ทอง
 
ติดต่อ : OTOP บ้านโพธิ์ทอง ผู้ใหญ่บ้านโพธิ์ทอง โทร.085-7252336 , นางสาวพัชราภรณ์ ภาพเจริญ โทร. 099-2675297
 
ผู้เข้าชม 12 ท่าน         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
Google
Earth
 
ax Solution
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
Link ที่น่าสนใจ
 
 
สายตรงปลัด
โทร.081-886-6569